زائرسرای آفتاب

برای ورود به سامانه رزرواسیون زائرسرای آفتاب کلیک نمایید

  • همکاران محترم شاغل

    همکاران محترم شاغل جهت ورود به سامانه شماره پرسنلی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور در نظر گرفته شده است.

  • همکاران محترم بازنشسته سهامدارکد پرسنلی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور در نظر گرفته شده است و لازم است از قسمت سهامداران وارد شوید.
  • همکاران محترم بازنشستهفرهنگیان محترم بازنشسته شماره دفتر کل به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور در نظر گرفته شده است.

عکس هایی از زائر سرای آفتاب